Teamets samarbejdsaftale

”Teamets samarbejdsaftale” er en slags kontrakt, som sikrer, at teamet får forventningsafstemt og lavet tydelige skriftlige aftaler.

Udarbejdelsen af ”Teamets samarbejdsaftale” er hensigtsmæssig at påbegynde i teamsamarbejdets indledende fase, da aftalen danner fundamentet for teamets kommende samarbejde.

I aftalen noteres alle teamets aftaler og beslutninger, og der noteres løbende justeringer og nye aftaler. Derved skabes overblik for alle parter.

Aftalerne bliver retningsgivende for mødernes indhold og form, og de er med til at sikre, at alle opgaver tilhørende teamet bliver løst, dokumenterer teamets arbejde og sikrer, at der i samarbejdet bliver afsat tid og rum til at arbejde med egen læring.

Aftalen danner ligeledes udgangspunkt for teamets egen evaluering af det interne samarbejde og evaluering med ledelsen.

Hent teamets samarbejdsaftale som PDF her.

Gratis team øvelse

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, modtager du en gratis øvelse, der kan bruges i ethvert team.