Hvorfor teamsamarbejde?

Hvad længes du efter som leder at opleve med dine teams?
Hvad drømmer du om?

Måske er din drøm at:

– Hvad vil det betyde for dig som leder og din organisation, hvis du havde stjerneteams?
– Hvordan ville hverdagen føles?
– Hvad vil det betyde for jeres læringsresultater, arbejdsmiljø og ikke mindst for jeres kerneydelse?

Hvornår er man et team?

Har du som leder stillet dig selv det spørgsmål, om det kollegiale samarbejde i din organisation er teamsamarbejde, eller om samarbejdet mere er kendetegnet ved at være arbejdsgrupper?

Hvori består reelt forskellen, og hvilken betydning har det for samarbejdet?

I min forståelse er teamsamarbejde en særlig form for samarbejdsrelation, hvor der er en tydelig sammenhæng mellem graden af fælles målsætning og effektivitet.

Jo højere grad af fælles opgaver og ansvar, fælles mål, gensidig afhængighed og fokus på opgave og resultater, desto større effektivitet. En arbejdsgruppe samarbejder derimod om en konkret opgave, over en afgrænset og kortere periode og har ikke ansvar for hinanden, men udelukkende et fælles ansvar for opgaveløsningen. Oftest i form en form for ad-hoc opgave.

De to måder at samarbejde på kan noget forskelligt og er hjælpsomme i forskellige sammenhænge.

Hvis du som leder ønsker, at organisationen skal arbejde teamorganiseret, er det imidlertid vigtigt at skabe en fælles forståelse for, hvad der kendetegner et teamsamarbejde, og hvordan det særligt forpligter at arbejde i et team. At dine medarbejdere kan se meningen med at arbejde i team – hvordan det gør en forskel i hverdagen ift. at løfte kerneopgaven.

At arbejde i et team skal ikke være en sur pligt, det skal give mening at arbejde sammen. Teamsamarbejdet skal være trygt, forpligtende, udviklende, energigivende, kreativt samt skabe trivsel og arbejdsglæde – det skal med andre ord gøre en forskel, at man arbejder sammen.

Sådan arbejder jeg

Gennem mit arbejde vil jeg kunne bidrage til, at teamene får reflekteret over egen praksis, at de udvikler sig og samarbejdet giver mening. Jeg lægger stor vægt på, at møde jer netop der, hvor I er som kultur og ud fra jeres erfaringer med teamsamarbejde. Målgruppen kan både være hele organisationen, en afdeling, udvalgte teams eller jer som ledelse. I fællesskab laver vi en skræddersyet plan tilpasset jeres målgruppe, ønsker, behov og udfordringer. En plan der naturligvis løbende kan ændres og justeres.

Uanset hvem I er, kan jeg være jeres guide, der støtter og udfordrer jer på jeres rejse ud i ”teamsamarbejdets land”.  I kan have jeres hverdag i en skole, et uddannelsessted, et dagtilbud, en klub, en SFO, en privat virksomhed, en privat institution, en forvaltning, en HR – afdeling, en forening, et bosted eller sundhedsvæsnet. Det vigtigste er, at I arbejder teambaseret eller ønsker at gøre det i fremadrettet.

Få en ildsjæl med på holdet

I et samarbejde med mig vil I opleve en ildsjæl, der brænder for teamsamarbejde og for at arbejde med mennesker. Som underviser og facilitator bruger jeg min populære ”Træmodel”, som er beskrevet i min bog ”Tip top team – værktøjskassen til det gode teamsamarbejde”.  

I mit arbejde med teamenes udvikling og læring benytter jeg mig af mine velafprøvede redskaber og værktøjer samt min store viden og erfaring.

Jeg vil elske at komme ud til jer og hjælpe jer med at skabe et endnu mere fantastisk teamsamarbejde – at skabe ”Stjernestunder” i netop jeres teams. For alle fortjener en hverdag med stjerneteams.

Professionel hjælp til teamsamarbejde|Løft trivslen hos den enkelte og i hele teamet|Coachende samtaler & mentorforløb

Gratis team øvelse

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, modtager du en gratis øvelse, der kan bruges i ethvert team.