Løft trivslen

”Ensomhed er en følelse af at føle sig overflødig. Selvom jeg er omringet af mennesker, kan jeg få følelsen af, at jeg er helt alene. De ville ikke lægge mærke til det, hvis jeg ikke var her. Jeg får en følelse af, at andre mennesker synes, jeg er kedelig og uinteressant. Konklusionen bliver, at det er mig, den er gal med”. 

– Helene Rasmussen, 23 år og lærerstuderende 

Kender du en som Helene?

Måske nikker du selv til følelsen, når du læser om Helene?

– Har du brug for støtte til at mestre livet, når det er svært?
– Måske har du som professionel behov for viden, metoder og værktøjer til at arbejde med denne udfordring?
– Eller ønsker du som leder at sætte fokus på dine medarbejderes trivsel?

Ifølge Politiken føler hver 8. person sig ensom.

Helenes beskrivelse af sin ensomhedsfølelse, som avisen bragte i dec. 2022, berørte mig dybt. Gennem hele mit arbejdsliv har jeg mødt børn, unge og voksne i forskellige sammenhænge, og jeg har altid haft en forkærlighed for de mennesker, der føler sig udfordret på en eller anden måde.

Jeg brænder for at gøre en forskel for det enkelte menneske samt at skabe trygge fællesskaber og gode relationer. Min drivkraft har altid været at kunne bidrage til, at andre kommer til at leve det liv, de ønsker, ved at dele ud af egne erfaringer og min professionelle viden / kompetencer. Med andre ord ”at tage lederskab i eget liv” og mestre livet i alle situationer – også når man møder modstand og bump på vejen. Det er jo en præmis ved det levede liv.

Mental sundhed på dagsordenen

Det er kendt viden hos os alle, at mange såvel børn, unge som voksne mistrives i dagens Danmark. Der har gennem mange år været særlig fokus på kost og motion, men det er også vigtigt at sætte den mental sundhed på dagsordenen. 

Helt aktuelt skrives og tales der både i medierne, i forskningen og på politisk niveau meget om særligt unges psykiske mistrivsel, men det vilkår gælder jo også for voksne. Mistrivslen italesættes både mellem ”almindelige” mennesker, i organisationer, blandt professionelle behandlere, i dagtilbud, på uddannelsessteder, hos politikere, i psykiatrien, ved hotlines mm.

Den psykiske mistrivsel stiger i et omfang, vi i Danmark aldrig har set før og i mange forskellige sammenhænge. 

Mistrivslen ses både på skoler, på uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser, i fritidslivet og hos den enkelte person. Der er imidlertid mange forskellige forklaringer på årsagerne dertil samt bud på, hvad der kan gøres. Der anvendes ord og begreber som ensomhed, stress, angst, præstationskultur, depression, lavt selvværd, stigende antal diagnoser og henvisninger til psykiatrien, frafald på uddannelser, selvskade, skolevægring og de sociale mediers indflydelse.

Situationens omfang og alvor kalder i min optik på en anden og ny måde at tænke og handle på – en helhedsorienteret eller holistisk indsats.

Fællesskabet og trivsel

Sociale og mellemmenneskelige relationer har stor betydning for både vores fysiske og mentale sundhed og for vores livskvalitet. Forskningen har længe dokumenteret, at der er en nærmest direkte sammenhæng mellem antal sociale kontakter og et godt fysisk helbred.

Mit udgangspunkt er, at alle mennesker har brug for trygge fællesskaber, og for at verden er forudsigelig, meningsfuld og til at håndtere, når det er svært.

Det er det levede liv og erfaringerne, vi bliver kloge af. Det klæder os på til at mestre livet. Som professionel har jeg flere gange mødt såvel børn, unge som voksne, der ikke har haft mod til eller manglet sociale kompetencer til at indgå i traditionelle fællesskaber såsom idrætsklubber, ungdomsklubber, politiske foreninger eller andre foreningsformer. Det kan være grænseoverskridende for nogle mennesker selv at skulle tage initiativ til at møde op.

At være en del af et fællesskab skal samtidig give mening for den enkelte, og man skal kunne se sig selv i målgruppen. Den gode trivsel i fællesskabet betyder alt ifølge Psykiatrifonden.

Alle har brug for at opleve at høre til, at blive forstået og kunne bidrage til et fællesskab.

Selvom vi alle i løbet af livet møder ensomheden, er den svær at tale om. Men første skridt er at dele den med andre. Det betyder også, at vi som samfund må fokusere på at skabe en mangfoldighed af fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed. Når vi i fællesskab går nysgerrig og undersøgende til værks, skabes en forbundethed, tillid og tryghed samt en følelse af ikke at være alene. At der er plads til alle, uden at skulle præstere.

Venner er den bedste medicin

Professionel hjælp til teamsamarbejde|Løft trivslen hos den enkelte og i hele teamet|Coachende samtaler & mentorforløb

Kendetegn ved positive fællesskaber

”Livsmestring er ikke noget, vi er født med.
Livsmestring udvikler vi i relationer til andre mennesker,
og det er noget, vi øver os på livet igennem.” 

Vejen frem

Mange af os mangler viden om vores mentale sundhed og om, hvad vi selv kan gøre for at passe på os selv, hvordan vi kan ”nære vores eget lys” og dermed få det bedre.

Vi har svært ved at give plads til, at der er dage, hvor vi er trætte og har mindre udadvendt energi end ellers – det er faktisk helt naturligt. 

Vi ved en masse om kost, motion og alkohol, men mindre om vores eget følelsesliv. 

Hvordan registrerer, håndterer og taler man om basale menneskelige følelser som usikkerhed, misundelse eller vrede, hvis man f.eks. lever sit liv på sociale platforme, mangler sprog for følelser eller ikke har nogen fortrolige i sin omgangskreds?

Der er mange professionelle, der på hver deres måde og tilgang tilbyder forløb med fokus på trivsel. Nu er du nok nysgerrig efter at høre, hvilke konkrete udbud jeg har i min virksomhed, og hvordan mine forløb kan være et alternativ til andre udbyderes forløb.

“Livsmestring er at sammenligne med at få mulighed
for at lære at svømme i livets flod.”

Professionel hjælp til teamsamarbejde|Løft trivslen hos den enkelte og i hele teamet|Coachende samtaler & mentorforløb

At svømme i livets flod

Vi nærer vores lys er at skabe og samle på stjernestunder. 

Når vi skaber noget, har det en positiv indflydelse på vores trivsel og livsglæde. Det kan være i form af at synge/danse, være kreativ, kærlige handlinger, være i ét med noget (naturen, meditation, mindfullness), samtaler, humor/glæde, nærvær, kropslige aktiviteter, at være noget for andre mm. Der er et hav af muligheder.

Fælles for disse er, at man føler en form for forbundethed enten med sig selv eller andre.

Jeg er så heldig, at jeg netop har mange værktøjer og uddannelser i min værktøjskasse, som jeg kan bringe i spil ift. livsmestring og at skabe stjernestunder for den enkelte.

Min baggrund og mine værktøjer til at løfte trivslen

Jeg er læreruddannet med idræt og håndarbejde som linjefag, proceskonsulent, facilitator, coach, yogalærer, mindfulnessinstruktør, uddannet indenfor craftspykologi samt gymnastikinstruktør.

Derudover har jeg min store livserfaring, er selv mor til voksne børn, har været frivillig i et værested og er i det hele taget et nysgerrigt og legende menneske.

Et væld af ideer og tilgange 

I et forløb i en organisation, i et gruppeforløb eller i sessioner med enkeltpersoner vil jeg have et væld af idéer og tilgange, som jeg kan bringe i spil, alt efter mål, temaer og deltagerne.

Jeg vil have en helt særlig rolle som professionel ikke-behandler.

Derudover vil jeg have fokus på at være en tydelig rollemodel, som kan bygge et trygt rum op, giver plads til forskellighed, sikrer en ordentlig kommunikation, er nærværende, forstyrrer tilpas og ikke mindst tager den enkelte ved hånden  – alt det som er vigtigt for at skabe et fællesskab og en fortrolighed.

”Alle har brug for at lære at svømme i livets flod. Men selv om alle lærer at svømme, opfører floden sig forskelligt, afhængigt af, hvor man svømmer. Nogle steder er der rolige strømme og altid en gren, man kan gribe fat i, hvis det bliver nødvendigt. Andre svømmer i mere uroligt vand med bølger og blæst. Uanset hvor i floden man svømmer, er det vigtigt, at der skabes mulighed for fortsat at kunne svømme.”

Trivselsløft i praksis – mine udbud

Beskrivelser af mine konkrete udbud er undervejs. Hvis du allerede nu er blevet nysgerrig efter at høre mere om disse, så kontakt mig endelig.

Gratis team øvelse

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, modtager du en gratis øvelse, der kan bruges i ethvert team.