Enkelt team

Der kan være mange årsager til, at du som leder ønsker at give et team særlig opmærksomhed.

Oplever du akutte problemer, hvor du slukker ildebrande? Har du et ønske om, at et af dine team skal løfte deres samarbejde ved at sætte større fokus på udvikling frem for drift?

Kan du nikke genkendende til denne situation, hvor du som leder gennem længere tid selv har arbejdet med teamet men er nu kommet dertil, at der er brug for en udenforstående person, som kan bidrage med nye vinkler og inspiration, ikke er en del af kulturen, som kan udfordre teamet og få teamet til at opleve succes.

Denne udenforstående person vil jeg meget gerne være for dig og dit team.

Teamfora

”Kært barn” har en mangfoldighed af navne, alt afhængig af om man kommer fra en uddannelsesorganisation, en offentlig institution, en skole, et dagtilbud, et fritidstilbud, en privat virksomhed, en forening, fra sundhedsvæsnet eller en helt anden organisation. Kan du genkende din egen organisation i nogle af disse betegnelser?

Hvad kan jeg hjælpe med?

Jeg har stor erfaring og succes med at arbejde med enkelt teams – at det gør en forskel at give et team særlig opmærksomhed.

Min rolle er at være facilitator af møderne og sikrer en god kommunikation ikke mindst at få alle i spil. Det kræver mod og ikke mindst ”en kærlig hånd”, når teamet bliver bragt ud af deres ”comfort-zone”.

Jeg starter altid et sådant samarbejde med et indledende møde med dig som leder eller flere fra ledelsesteamet. I vælger selv, om der skal deltage en teamkoordinator / teamleder eller et teammedlem. På dette møde afklares i fællesskab opgavens overordnede fokus, mål, indhold og varighed.

Min opgave som ekstern konsulent er at bidrage med relevant viden, værktøjer og metoder.

Min opmærksomhed er rettet på at hjælpe, støtte og udfordre teamet i en kombination af både teamets som ledelsens ønsker og behov. Derfor vil du og teamet også opleve, at jeg løbende justerer, alt efter hvad der er behov for at få særlig opmærksomhed.

Temaer som jeg oftest støder på, når der er brug for min ”akutte hjælp”:

Trivsel og professionelt samarbejde

Målet er, at teamet kommer til at samarbejde professionelt, at teamet trives, at de udvikler sig og ikke mindst, at de arbejder i samme retning og får løst kerneopgaven. Min rolle er primært at være facilitator, sparringspartner og inspirator, der sætter rammerne og skabe rum for, at teamet i sammen finder vejen.

Når jeg møder teamet første gang, tager jeg altid afsæt i teamets konkrete situation og de oplevelser, hvert teammedlem har. Det allervigtigste er at få teamet til at tale sammen. At alle er enige om, at de står med en udfordring og sammen får undersøgt, hvad ”elefanten i rummet” er. Denne afklaring danner afsæt for, hvordan vi i fællesskab kommer videre.

Temaer som ledere efterspørger ift. udvikling og læring for teamet:

Målet er at teamet får fokus på at arbejde som et lærende team. 

Min rolle er primært at være facilitator, sparringspartner og inspirator, der sætter rammerne og skaber rum for teamets læringsprocesser. Teamet vil få værktøjskassen fyldt op med viden, værktøjer og metoder, som teamet afprøver i praksis og reflekterer over anvendelighed af for netop deres team. Der vil derfor være et stort fokus på overførselsværdien, så det lærte implementeres i hverdagen – at ord bliver til handling.

Gratis team øvelse

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, modtager du en gratis øvelse, der kan bruges i ethvert team.