Teamkoordinator / teamleder

Har du som leder overvejet, hvorfor har I har teamkoordinatorer eller ønsker at have det?

Hvilken forskel vil det gøre for dig som leder og for teamsamarbejdet?

Måske ønsker du at kompetenceudvikle din teamkoordinator, enten fordi det er en ny funktion, eller fordi du gerne vil løfte teamkoordinatorfunktionen til et højere niveau. Det kan også være et ønske eller behov fra koordinatorerne selv.

Funktionen har forskellige navn, alt efter hvilken organisation du kommer fra. For lethedens skyld kalder jeg fremover funktionen for teamkoordinator.

Funktionsbeskrivelse er fundamentet for teamkoordinatorens arbejde

Hvis I er eller ønsker at være teamorganiseret, hvor der til hvert team er knyttet en teamkoordinator, skal der som det første udarbejdes en skriftlig funktionsbeskrivelse for teamkoordinatoren. At udarbejde denne beskrivelse er ledelsens ansvar. Dette dokument danner grundlag for teamkoordinatorens opgave og er derfor en slags styringsredskab.

Beskrivelsen skal legitimere funktionen over for resten af teamet, idet en teamkoordinator har en specialfunktion og dermed en særlig position i teamet, samtidig med at hun også er menigt teammedlem.

Dette dokument beskriver teamkoordinatorens rolle, råderum, beslutningskompetence, opgaver, ansvar samt samarbejde mellem koordinatoren og ledelsen.

Så hvad vil det sige at være teamkoordinator i netop jeres organisation?

At være teamkoordinator

Til at give et overblik over ledelsesopgaven benytter jeg mig af mit ”Træ” som metafor for teamsamarbejde, som også nævnt i min bog Tip Top Team – Værktøjskassen til det gode teamsamarbejde

Professionel hjælp til teamsamarbejde|Løft trivslen hos den enkelte og i hele teamet|Coachende samtaler & mentorforløb

Træet består af følgende tre dele:  

På mine kursusforløb med teamkoordinatorer arbejder vi primært med ”træets stamme og krone”.

Særligt for funktionen er, at man varetager en specialfunktion og samtidig er en form for bindeled mellem ledelsen og teamet – uden ledelsesbeføjelser.

Teamkoordinatoren skal gennem forvaltningen af sin rolle og opgave være med til at sikre, at teamet trives, løser kerneopgaven, når sine mål og udvikler sig. At være faciliterende mødeleder er en vej, hvorpå teamkoordinatoren kan arbejde i praksis med teamet på såvel drifts- som udviklingsniveau.

Teamkoordinatorens rolle som facilitator

“At facilitere er at styre mødets form og proces, således at dets indhold og formål fremmes bedst. Teamkoordinatorens opgave som facilitator er dermed at styre mødets form ved at bruge mange metoder, små kneb og konstruktive spørgsmål, der giver energi, fremmer mødets retning og sikrer, at målene nås.

Facilitatoren lægger rammerne, guider, retter ind, retter til, sætter korte processer i gang, anerkender, opmuntrer, anmoder om bestemte typer indlæg og holder andre tilbage. Det handler altså ikke om som mødeleder at prøve at forudse indholdet, men mere om at vælge den rette form på mødet.

Vigtigt for en teamkoordinator at vide og kunne 

I figuren nedenunder har jeg opstillet 6 områder, som det er relevant for en teamkoordinator at have viden, færdigheder og kompetencer indenfor. Disse danner udgangspunkt for mine kurser og forløb, som jeg udbyder for teamkoordinatorer.

Du kan klikke på hver knap og læse mere om indholdet.

Teamkoordinator funktionen

Mine tilbud - kursusforløb

”At være teamkoordinator – viden, værktøjer og metoder”
– et ugekursus

Varighed

Indhold

Hvem kan deltage?

Ledelsens rolle:

Efter endt forløb udstedes kursusbevis.

Jeg anbefaler, at der deltager flere fra samme organisation, da det giver mulighed for at sparre og støtte hinanden både før, under og efter kursets afvikling.

Der er 3 muligheder for at deltage på kurset "At være teamkoordinator"

 

Kursusforløb forår 2024 

Mine tilbud - kursusforløb

”Fyld værktøjskassen op som teamkoordinator”
– et 12 timers kursus

Varighed

Sted

Indhold 

Hvem kan deltage?

Efter endt forløb udstedes kursusbevis.

Pris og tidspunkt for afvikling aftale nærmere.

Viden om teamsamarbejde

Procesfærdigheder

Kommunikation

Samarbejde med ledelsen

Samarbejde mellem teamkoordinatorerne

Personlige kompetencer

Gratis team øvelse

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, modtager du en gratis øvelse, der kan bruges i ethvert team.