Hvad siger andre

Her ses et udsnit af de tilbagemeldinger, jeg har fået efter gennemførte forløb.

Værktøjer til at styre nervøsitet

“Jeg har på et forløb i Almen Voksenpædagogik fået konkrete redskaber til, hvordan jeg kan styre min nervøsitet, når jeg underviser.
Kurset har givet mig roen og troen på, at måden jeg nu underviser på, er rigtig.
Jeg har i trygge rammer, sammen med mine medkursister, kunnet udvikle mig både fagligt men også personligt.”

Pia Christensen, It-koordinator ved Sygehus UC Lillebælt

En fantastisk underviser

”Gennem min deltagelse på et forløb i Almen Voksenpædagogik fik jeg indblik i “den gode undervisers” værktøjskasse med et hav af muligheder og teoretiske perspektiver til refleksion over egen underviserrolle.

Efterfølgende havde jeg fornøjelsen af at samarbejde med Lisbet omkring undervisningsforløb, hvilket bekræftede mig i min opfattelse af hende, som en fantastisk underviser, der med en helt særlig faglighed og på en autentisk måde kan jonglere med værktøjer, tilpasse og målrette undervisningen sine deltagere.

Når Lisbet udfolder sig som underviser er hun velforberedt og engageret, hvilket smitter af på deltagere og giver optimale muligheder for læring.

Jeg var begejstret – både som kursist og siden som kollega. Tak!”

Marianne Nissen, Sous- og uddannelseschef ved Socialpædagogisk Seminarium, Grønland

Inspirerende og troværdig facilitator

”Vi ønskede en professionalisering af teamkoordinatorfunktionen i vores organisation. Lisbet Hauge Jensen var en ”gave” ind i den kontekst.

Imødekommende, velforberedt, faglig stringent, en inspirerende, troværdig facilitator, der selv har ageret i praksis. Vekselvirkningen mellem faglige input og praktiske øvelser var god.

Forløbet med vores 13 teamkoordinatorer har gjort et stort og varigt indtryk i organisationen.”

Souschef Jesper Lund, Enghaveskolen, Odense.

En vidende, inspirerende og kompetent underviser

”Jeg deltog med min skoles PLC på en temadag om opbygning af et nyt PLC og samarbejdet heri. Lisbet er en meget vidende, inspirerende og kompetent underviser, der formår at forene det teoretiske med det meget praksisnære. 

Lisbet ved, hvad hun snakker om og har evnen til at få en til at føle sig hørt og anerkendt for det, man står for. Hun forstår at udfordre et team og samtidig inspirere. Vi havde en meget udbytterig dag, og vi håber snart at få mulighed for opfølgende inspirations- sparrings dag/forløb med hende.”

Henriette Juelsgaard, lærer og læsevejleder ved Mølholm skole i Vejle

Fantastisk struktureret og fokuseret undervisning

”Vi har deltaget i et pilotprojektet ift. læringscentrene og er taget fra kurset topmotiverede og godt fyldt op med solidt faglig viden til at arbejde som vejledere i et nystartet læringscenter.

Lisbets undervisning og formidling har til alle kursusgange været fantastisk struktureret, fokuseret på deltagernes arbejdsforhold og forudsætninger, inspirerende og videndelende.

Kurset har været fyldt med energi, aktiviteter og humor. Lisbet har været katalysator for vores mod til at gå i gang med vores udvikling af læringscenteret og vores rolle som vejledere.”

Kirsten Petersen og Susanne Beckmann – læringsvejledere på Hjallese Skole

Fortræffelig og professionel undervisning

”I psykiatrisygehuset arbejder vi meget med forankring af læring, og et af de elementer, vi har valgt at bringe i spil, er brugen af interne undervisere.

For at klæde disse medarbejdere på til at varetage rollen som underviser af deres kolleger har vi haft et samarbejde med Lisbet Hauge Jensen.

Lisbet har på fortræffelig og meget professionel vis undervist vores undervisere i undervisning af voksne. Hun har givet dem metoder og rum til refleksion og drøftelse over egen praksis. En rigtig god og veltilrettelagt dag!”

Arbejdsmiljøkonsulent Kristine Tullec og uddannelseskoordinator Gitte Nørreskov Vase, Region Syd.

Lyttende tilgang og ægte interesse

”Jeg kan varmt anbefale en ”Stjernestund” med Lisbet. Lisbet formår guidende og nænsomt at føre personalegruppen samlet gennem de op- og nedture, der opstår, når man skal ændre sine vaner.

Gennem kursusforløbet har vi fået øje på hinandens styrker og har fået nye rammer for et mere givende og professionelt samarbejde.

Lisbets lyttende tilgang og ægte interesse smitter og hendes evne til at tilpasse undervisningen til og inddrage målgruppen, har givet os redskaber, som er vedkommende, og som vi føler ejerskab for, hvilket er motiverende for de fremtidige eksperimenter med teamsamarbejdet.”

Inger Felskov Dreyer, underviser på Socialpædagogisk Seminarium, Ilulissat, Grønland

Grundig og engageret formidler

”Lisbet Hauge Jensen tilrettelagde et særligt forløb for biblioteksansatte under overskriften “Den biblioteksansattes ledelsesopgave som underviser/formidler overfor en gruppe elever”.

Det gjorde hun grundigt, godt og meget engageret. Der var fart over feltet, deltagerne blev hele tiden sat i sving og fik sine egne erfaringer sat i spil i dialog i mindre grupper. 

Der var stor tilfredshed med forløbet, og jeg var som ”bestiller” uhyre tilfreds med både planlægningen og gennemførelsen. Godt gået, Lisbet.”

Stefan Nüchel – Udviklingskonsulent, Vejle Bibliotekerne

Engageret og motiverende underviser

”Et inspirerende kursus, hvor vi kom omkring emner som konsulentens rolle, udviklende læringssamtaler og spørgsmålstyper.

Lisbet var engageret og motiverende. Hun skabte rum for personlig refleksion over de handlemuligheder, vi som konsulenter har og de opgaver og roller, vi varetager.

Kurset inspirerede os til, hvordan vi fremadrettet bedre kan agere i og reflektere over de roller, vi varetager som konsulenter. Desuden satte Lisbet på kurset fokus på, hvordan eventuel modstand hos vores samarbejdspartnere kan forebygges og anvendes konstruktivt.

Vi fik på kurset redskaber til at planlægge og afholde læringssamtaler herunder konsulentens forskellige roller afhængig af konteksten.”

Skolechef Morten Kirk Jensen, Skolekonsulent Helle Holm, skolekonsulent Iben Sørensen, Chefkonsulent Hanne Damholt, Pædagogisk konsulent Helle Høstgaard – Billund Kommune

Et godt øje teamets udgangspunkt og udviklingspotentiale

”På Mølholm Skole har vi brugt Lisbet som facilitator på en temadag omkring udviklingen af vores PLC. Her styrede Lisbet en tidsstram proces med et godt øje for PLC-teamets udgangspunkt og udviklingspotentiale.

I processen sikrede hun, at alle bidrog og med sine praksisnære erfaringer bød hun ligeledes ind med at være en god sparringspartner både før og efter temadagen.”

Anne Mette Øllegaard afd.leder Mølholm Skole, Vejle

Organisationen blev udfordret og inspireret

Adfærdsledelse som fundament for god klasseledelse var titlen på det kursus, Lisbet Hauge Jensen holdt for Øster Åby Friskole på en pædagogisk weekend.

Bestyrelse, ledere, lærere og pædagoger fra såvel SFO som børnehave deltog i den pædagogiske weekend, og Lisbet formåede at koble det teoretiske med det praksisnære.

Lisbet styrede med varierende arbejdsformer processen, og organisationen blev udfordret og inspireret til det videre arbejde med klasseledelse.”

Merete Oxenvad, viceleder Øster Åby Friskole.

Gratis team øvelse

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, modtager du en gratis øvelse, der kan bruges i ethvert team.