Organisationsudvikling

Skab stjerneteams – din drøm som leder

Forestil dig, at ét af dine team sidder til teammøde. Teamet sprudler af glæde, humor, trivsel og tryghed. Det er tydeligt at se, at teammedlemmerne er glade for at samarbejde sammen. Teammødet emmer af energi, rummelighed, refleksion og nysgerrighed. Kommunikationen er sprudlende, der bliver truffet kvalificerede og holdbare beslutninger og der er tydelig fremdrift på mødet. Engagementet er på en helt særlig skala.

Måske undrer du dig over som leder, hvorfor nogle af dine teams lykkes og andre ikke fungerer. Det er jo ovenikøbet teams fra samme organisation, hvilket betyder, at de jo netop burde have samme udgangspunkt for at få succes, trives og udvikle sig. Hvad er lige på spil?

Så hvad gør du som leder?

Ved at sætte fokus på hele organisationen skabes der fælles forståelse, indhold og struktur ift. netop jeres organisations kollegiale samarbejde. Dine medarbejdere får et fælles sprog, forståelse og dermed tilgang til teamsamarbejde, hvilket skaber en sammenhængskraft og tryghed i organisationen. 

Samtidig er det også ”lettere” som leder af forskellige årsager at være nødsaget til at skulle ændre på teamenes sammensætning, idet det grundlæggende organisatoriske fundament – den røde tråd – er gennemsigtig for medarbejderne. Det handler jo om, at alle bidrager til det gode teamsamarbejde i hele organisationen.

Mere glade og motiverede medarbejdere

Gennem mine skræddersyede forløb lover jeg dig, at dine medarbejdere kommer mere glade på arbejde, fulde af motivation og engagerede. De vil være mere læringsparate og kreative, da de under forløbet vil opleve, at teamsamarbejdet giver mening og gør en forskel i hverdagen. Trivslen vil blive bedre i alle teams, da velfungerende teams ”smitter” hinanden.

Min erfaring er, at der opnås størst læring og udvikling, når hele organisationen sættes i spil samtidig, og at der både arbejdes på ledelses-, team- og evt. teamkoordinatorniveau samtidig.

At skabe denne røde tråd vil sætte tydelige spor på alle niveauer i organisationen.

Rum for selvindsigt for den enkelte og teamet

“Lisbet formår at forstå det, personalegruppen forstår – for derefter at skabe rum for indsigt og selvindsigt for den enkelte og teamet. Lisbets vekslen mellem oplæg, individuelle opgaver og øvelser i teams er berigende for både medarbejdere og ledelsen.”

Hvad kan jeg tilbyde?

Når hele organisationen skal arbejde med teamudvikling, så kan der sættes fokus på forskellige temaer/ emner. Som opstart på et forløb vil jeg altid arbejde med teamets fundament, dvs. forventningsafstemning, teamkultur, team erfaringer og kendskab til hinanden. I et samarbejde med ledelsen og evt. medarbejdere skræddersys et forløb til netop jeres organisation.

Teamniveau – mulige indholdstemaer:

Opbygning af et skræddersyet forløb

Et forløb kan både være bygget op som temadage, pædagogiske dage eller som et længerevarende forløb, alt efter jeres ønske og behov.

I vil møde mig både som underviser og facilitator, og min arbejdsform er, at der altid varieres mellem oplæg, øvelser, refleksioner og afprøvning af værktøjer. Der vil være afsat god tid til at snakke sammen i teamene for at sikre koblingen til teamets egen praksis og for at det lærte umiddelbart kan sætte i spil i hverdagen. Kort sagt at teamet oplever, at de kommer fra ord til handling.

Ved et længerevarende forløb vil der mellem mine ”besøg” altid være hjemmeopgaver til teamene, hvor de skal arbejde og gøre sig erfaringer med det lærte.

Hvilken forskel kan et forløb gøre? Tidligere deltagere fortæller: 

Min egen historie og personlige erfaringer med teamsamarbejde

Ét teamsamarbejde står imidlertid klarest for mig, hvor jeg trivedes og oplevede den positive effekt ved at arbejde sammen.

I dette team havde vi alle lyst til at samarbejde, vi havde respekt for hinandens forskelligheder, vi udnyttede hinandens kompetencer, vi trak et lige stort læs, vi støttede hinanden, når tingene ”brændte på”, og vi oplevede aldrig at stå alene. Vi var ikke altid enige, og det var netop én af grundene til, at vi hele tiden blev udfordret og udviklede os som team.

Det var en selvfølgelighed og gav mening for os alle at arbejde sammen om at løse den fælles opgave i forhold til eleverne, selvom vi naturligvis også stødte på udfordringer og ”bump” på vejen, og vi hele tiden skulle forholde os til vores interne samarbejde.

Vi havde det grundlæggende sjovt sammen og værdsatte vores møder, så samarbejdet gav os arbejdsglæde. Jeg husker faktisk primært, at jeg gik fra teammøderne med en god mavefornemmelse, og hvis der var uoverensstemmelser, så fik vi talt om, hvordan vi skulle håndtere det, så ingen gik frustrerede fra mødet.

Vi havde ikke et konkret materiale at finde viden, inspiration eller værktøjer i, så vi prøvede os frem, trak på hinandens viden og erfaring, og derved opdagede vi, hvad der virkede fremmende for vores teamsamarbejde og gjorde, at det lykkedes os at blive et velfungerende team.

Gratis team øvelse

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, modtager du en gratis øvelse, der kan bruges i ethvert team.