Vejlederteam

At varetage en specialrolle i egen organisation

Er du leder af et team med en specialfunktion som vejledere i egen organisation, som du ønsker at kompetenceudvikle, så læs videre.

Fælles for de nedenstående teamfora er det at være en form for ”intern konsulent” uden ledelsesbeføjelser.

Ofte har denne type medarbejdere en vejlederuddannelse. Jeg hører dem dog ofte give udtryk for, at de mangler træning og øvelse til både at kunne planlægge, gennemføre og evaluere sådanne processer. De føler sig teoretisk funderet, men er usikre på, hvordan de konkret får bragt deres funktion i spil. 

Spørgsmål jeg ofte hører

Hvordan ”sælger” vi os selv og vores funktion bedst til gavn for kollegaerne? Er jeg dygtig nok? Har vi kollegaernes anerkendelse? Hvordan navigerer jeg mellem at være kollega og vejlede – en rolle som ikke indebærer ledelsesbeføjelser? Hvordan kan vi som team samarbejde og støtte hinanden? 

Målet er, at teamet får fokus på at arbejde som team og støtter hinanden i at arbejde med vejledning. 

Min opgave er derfor at fylde teamets værktøjskassen op med viden, værktøjer og metoder både i forhold til det interne samarbejde som team og ift. vejlederrollen/ opgaven. 

Værktøjer og metoder afprøves i praksis og løbende reflekteres i fællesskab over anvendeligheden for netop deres team og for vejlederrollen. Jeg lægger derfor stor vægt på overførselsværdien, så det lærte bliver implementeret i hverdagen – at ord bliver til handling.

Mulige indholdstemaer for et forløb:

Jeg har erfaring med både at arbejde med skoler enkeltvis, med konsulenter på forvaltningsniveau samt afviklet kommunale kursusforløb.

Kursusforløbene for kommuner har været udbudt til alle kommunens vejlederteam ved Pædagogiske Læringscenter.

Gratis team øvelse

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, modtager du en gratis øvelse, der kan bruges i ethvert team.