Nyhedsbreve

Du er velkommen til at tilmelde dig nyhedsbrevet fra Stjernestunderhauge, som udkommer 6 gange om året. 

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, modtager du en gratis øvelse, der kan bruges i ethvert team. 

Se tidligere nyhedsbreve herunder. 

Så udkommer mit 2. nyhedsbrev.

Jeg glæder mig meget til igen at fortælle dig om, hvad jeg er optaget af samt dele ud af mine erfaringer og tanker.

Da det stadig er ”nyt land” for mig, så vil jeg altid gerne høre om dine ønsker, forslag og kommentarer ift. indholdet i nyhedsbrevet, så vi sammen kan blive klogere.


En stjernestund fra min hverdag – Et berigende møde.

Før sommerferien havde jeg en dag på min daglige cykeltur sat mig ind på DGI-husets café i Vejle, da det øsregnede. Helt tilfældigt kom der en mand og satte sig ved bordet ved siden. Han spurgte mig, om jeg var stedkendt, hvilket jeg jo kun kunne svare ja til. Han ville høre, om jeg kunne anbefale ham et godt spisested i Vejle, da han var på konference i 3 dage og derfor godt kunne tænke sig at spise et andet sted end på det hotel, hvor han boede.

Vi kom efterfølgende helt naturligt til at snakke sammen. Han fortalte, at han var afdelingsleder i en større dansk virksomhed, og jeg fortalte, at jeg var selvstændig pædagogisk konsulent. Jeg fortalte, at jeg bl.a. arbejde med trivsel, og jeg spurgte nysgerrigt, hvordan de arbejdede med trivsel på hans arbejdsplads.

Det var en utrolig spændende samtale, hvor jeg fik et indblik i, hvordan hans arbejdsplads prioritere trivslen. Virksomheden har gennem mange år haft trivsel på dagsordenen, og de har meget fokus på at trivsel og tryghed skal være det, der gør det attraktivt at være ansat i netop deres virksomhed. At det handler om at skabe og holde fast i en sund kultur. Bl.a. nævnte han, at de har fokus på sygedag ift. børns sygdom og kvinderettigheder i en mandsdomineret verden.

Professionel hjælp til teamsamarbejde|Løft trivslen hos den enkelte og i hele teamet|Coachende samtaler & mentorforløbHvad optager mig lige nu…!!

  • At lave forløb for mennesker, der enten lige er blevet pensionister eller indenfor den kommende tid går på pension. Det skal være forløb, der har et element af on-line praksis, så det ikke betyder noget, hvor man bor i landet. Jeg er i den indledende fase med at opbygge forløbet, så det er helt sikkert noget, I kommer til at høre mere om….
  • At holde uforpligtende ”kaffemøder” rundt i landet med fokus på teamsamarbejde og trivsel. Det er utrolig lærerigt og meget spændende at komme ud i forskellige organisationer og høre, hvordan de arbejder med teamsamarbejde.
  • Min kommende bog ift. mental sundhed og trivsel, som jeg løftede sløret for i mit første nyhedsbrev at jeg er i den indledende fase at skrive. Jeg er nu der i processen, at jeg har et overordnet overblik over bogens indhold og opbygning. Så næste step for mig er at komme i gang med skriveprocessen. En spændende rejse for mig.”Spørgehjørnet” ❓

Hver gang vil jeg belyse et udvalgt spørgsmål, som I har mulighed for at stille mig inden for mine arbejdsfelter.

Spørgsmål:
Hvilken betydning har vores ordvalg for børn og unges udfordringer i dag?

Mit svar / mine refleksioner:
Det er jo et kendt udtryk inden for den systemiske tænkning, at ”sprog skaber virkelighed”. Så jeg kan ikke lade være med at tænke, at når vi bruger ord som f.eks ”mistrivsel”, ”manglende tryghed”, ”ensomhed”, ”forkerthedskultur”, ”præstationsangst”, ”depression”, ”ensomhed” og ”skolevægring”, så vil det da påvirke os som enkeltpersoner og som samfund.

For mig er det ord, der har en negativ klang, som kan medvirke til at børn og unge får en følelse af, at det er normalt ikke at have det godt eller føle sig forkert. Heldigvis har langt de fleste børn og unge det godt – at det er normalt at have det godt. Så det er vigtigt, at vi som voksne holder fast i det perspektiv, at det er en del af det at være menneske at møde modstand i livet. Det er en del af det at være menneske, men det handler om, hvordan vi håndterer ”kriserne”. Hvordan vi lærer at mestre livet.

Hvilken forskel vil det gøre, hvis vi talte om ”livsmestring”, ”trivsel” og ”livsglæde” i stedet for? At vi gennem vores sprog kunne bidrage til, at vi løftede trivslen fremfor at forstærke mistrivslen.

Måske kunne det være godt at få en åben samtale på alle niveauer om, hvad vi hver især forstår ved trivsel / mistrivsel? At vi får et fælles sprog at tale med børn og unge om livets udfordringer, det at være sårbar samt at det er ok ikke at klare alting selv.

Har du et spørgsmål indenfor mine arbejdsfelter, som du gerne vil have, at jeg tager op i et nyhedsbrev, så er du meget velkommen til at skrive til mig.Tema – et længere nedslag

I dette nyhedsbrev har jeg valgt at skrive om, hvordan man kan konkret kan lave et gruppeforløb for børn med fokus på at løfte trivslen. Sidst fortalte jeg om, at jeg var i gang med at lave et gruppeforløb for pigerne i en 4. klasse. Jeg vil gerne dele med jer, hvordan jeg har opbygget dette forløb, specielt tilrettelagt for netop denne gruppe. Nedenfor kommer derfor et uddrag fra det forældrebrev, som bliver sendt ud til forældrene, inden forløbet går i gang.

At arbejde med hoved, hænder og hjerte.

På alle møderne vil vi arbejde både med hoved, hænder og hjerte. Hvad mener jeg med dette? Hvad betyder det helt konkret?

Når vi arbejder med hovedet, vil fokus være at få viden og udvekslet erfaringer både gennem mine og pigernes bidrag. Dialogen vil være udgangspunktet for den fælles samtale, hvor der både lyttes og tales, hvorved vi sammen bliver klogere. Der vil også være individuelle skriftlige øvelser, hvor der er stilletid.

At arbejde med hænderne betyder, at vi helt konkret bruger vores krop. Det kan være at lave konkrete produkter med hænderne alene eller hver for sig, f.eks hækling, broderi, mandela, papirklip, perleplader – kun fantasien sætter grænser. Hvad vi konkret fremstiller, finder vi sammen ud af. Det kan også være mere fysiske tilgange inspireret af yoga, drama, samarbejdsøvelser, lege eller bevægelse til musik.

Når vi arbejder med hjertet, så arbejder vi med, at pigerne får et større kendskab til egne følelser og tanker, hvad disse gør ved dem, og hvordan man bevidst kan ændre egne handlemønstre. Det er her vi kommer til at arbejde med selvomsorg og omsorg for andre i et fællesskab. Jeg vil lave øvelser inspireret af mindfulness, meditation, yoga og compassion (”Evnen til at møde svære situationer med venlig omsorg for os selv og andre”)

Du kan finde et længere uddrag fra forældrebrevet under ”Inspiration”.”Skattekisten”

Professionel hjælp til teamsamarbejde|Løft trivslen hos den enkelte og i hele teamet|Coachende samtaler & mentorforløb

Her kan du finde inspiration, værktøjer, henvisninger mm.

Podcast: ”Diagnoser i ungdommen” (Hjernekassen P1)

Denne podcast kommer bredt omkring, hvordan vi kan øge trivslen i ungdommen. Gæsten er Freja Sangild Boysen, som der som yngre selv har en del af ”diagnosesystemet”, og som i dag er direktør i SocialSpace – en non-profit organisation, som arbejder for at skabe handlemuligheder for unge og inddrage unge omkring beslutninger, der påvirker deres egen trivsel.

Lyt til podcasten her >>Kommende kurser og arrangementer

”At være teamkoordinator – viden, værktøjer og metoder” – 30 timer

Kurset starter i marts 2024 og slutter i maj 2024.  Kurset afholdes i Vejle.

Læs mere her >>

”Procesledelse – Faciliterende mødeledelse” – 21 timer

Kurset starter i februar 2024 og slutter i april 2024. Kurset afholdes i Vejle.

Læs mere her >> 


Jeg ønsker dig en god dag

Tøv ikke med at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

De bedste hilsner,

Lisbet Hauge Jensen
Stjernestunderhauge.dk

Så nærmer sommerferien sig.

Min feriehilsen i år til dig bliver mit første nyhedsbrev nogensinde. Jeg glæder mig meget til at afprøve denne måde at kunne inspirere, dele og informere andre om det, som jeg laver, er optaget af og brænder for. Mit højeste ønske og intention med at skrive et nyhedsbrev er, at jeg ser et nyhedsbrev for en måde at kunne fortælle mere uddybende end på de sociale medier og en måde at være i løbende dialog med jer følgere. Så nu skal det prøves af.

Planen er, at du modtager et nyhedsbrev fra mig 6 gange i løbet af et år. 3 i foråret og 3 i efteråret. Så det næste vil du modtage slut august 2023. 

Da det er ”nyt land” for mig, så vil jeg altid gerne høre din mening ift. ønsker, forslag og kommentarer, så jeg løbende kan udvikle mit nyhedsbrev. Det skal jo gerne give mening for dig at læse og mig at skrive.  


En stjernestund fra min hverdag – Et berigende møde.

Forleden mødte jeg tilfældigvis i min søns bageri her i Vejle en tidligere kunde, som jeg for nogle år siden havde haft tre 1:1 samtaler med. Hun stod dengang i en livsforandrende situation. Hun var stresssygemeldt, trivedes ikke i sit job og kunne umiddelbart ikke se andre muligheder jobmæssigt. Så det var det, vi sammen nysgerrigt gik ind og udforskede.

Det var meget berigende at høre hende fortælle, hvor hun står i dag, med et job som hun trives i på trods af, at hun var hoppet ud i en helt ny udfordring. Det, der rørte mig mest, gjorde mig glad og ikke mindst stolt var, at hun fortalte, at forløbet hos mig havde haft altafgørende betydning for hende. At jeg med min tilgang, min måde at bringe det visuelle element ind i samtalerne samt min personlige stil havde været med til at bringe hende videre.

En sådan tilbagemelding bekræfter mig så meget i, at jeg gør en forskel, og at jeg arbejder med det helt rigtige.


Hvad optager mig lige nu…!!

  • Er lige nu ved at udarbejde en plan for et forløb for en pigegruppe. Pigerne går i klasse sammen, og de har brug for at få viden, værktøjer og oplevelser med fokus på at skabe større trivsel og fællesskab. Dette er en form for pilotprojekt, hvor jeg får mulighed for at bringe nogle af mine metoder, tilgange og værktøjer i spil, som jeg tænker skal indgå i min bog. Jeg skal følge denne pigegruppe over 3-4 måneder. Det bliver spændende og meget lærerigt for mig at være i praksis samtidig med, at jeg skriver på bogen. Det er altafgørende for mig, at bogen bliver relevant, giver mening og kan anvendes direkte i praksis.

  • At planlægge mine kommende kurser i efteråret 2023, både indhold og de praktiske ting. Det er jo nyt for mig selv at udbyde kurser, så det glæder jeg mig meget til. Har fundet et dejligt kursussted her i Vejleområdet, som kommer til at danne en optimal ramme for mine kurser.


”Spørgehjørnet” ❓

Hver gang vil jeg belyse et udvalgt spørgsmål, som I har mulighed for at stille mig inden for mine arbejdsfelter.

Spørgsmål: Er denne gang et spørgsmål, som jeg ofte bliver stillet ift teamsamarbejde: ”Hvorfor er der nogle teams, der har succes og andre ikke?”

Mit svar: Tidens trends og strømninger i en tid, hvor foranderligheden er et vilkår og sommetider er så heftig, at selv den mest kompetente medarbejder kan tvivle på sit ståsted og sine kompetencer, stiller medarbejderne i en ny situation, hver gang ”vinden vender”. Dette kan skabe uro, utryghed og manglende overblik over opgaven for den enkelte og for teamet og kan i yderste konsekvens føre til mistrivsel og manglende arbejdsglæde. At løfte og rumme den komplekse teamopgave og for at lykkes som team kræver det derfor ikke blot fokus på kerneydelsen, men også fokus på teamets egen læring og trivsel. Det er vigtigt at teamets fundament er i orden og tilgangen til teamsamarbejdet bygger på glæde, humor, refleksion, fællesskab, rummelighed, tillid og tryghed, der sidestilles med elementer som målsætning, effektivitet, struktur, fælles forståelse og teamaftaler. Så det gode svar er, at trivsel og de gode relationer er altafgørende for, at man som team lykkes.

Hvis du er nysgerrig efter at dykke mere ned i dette spørgsmål, så beskriver jeg yderlige i en præsentation af min bog ”Tip top team – værktøjskassen til det gode teamsamarbejde” på min hjemmeside


Tema – et længere nedslag

I dette nyhedsbrev har jeg valgt at skrive om fællesskabets betydning.

I januar 2023 afsluttede jeg 1-årig uddannelse, som bl.a. havde fokus på det personlige lederskab og at tage ansvar i eget liv. Jeg valgte at skrive min afsluttende opgave om ”at tage lederskab i eget liv”. Min særlige vinkel var, hvordan man som professionel igennem gruppeforløb kan være med til at støtte børn og unges mentale sundhed og trivsel.

Opgaven skulle være med til at danne afsæt for den bog, som jeg har i ”støbeskeen”. Jeg ”afslørede” tidligere i denne uge på LinkedIn og Facebook, at jeg er i den indledende fase med at skrive en bog, der skal handle om livsmestring. Hvad såvel børn, unge og voksne – alene og sammen med andre – kan gøre for at passe på sig selv, hvordan vi kan ”nære vores eget lys” og opleve større trivsel i hverdagen. Med andre ord handler det om ”at tage lederskab i eget liv” og mestre livet i alle situationer – også når man møder modstand og bump på vejen. Det er jo en præmis ved det levede liv.

Jeg skrev i indlægget, at jeg vil fortælle mere om min kommende bog i mit nyhedsbrev. Derfor har jeg indsat et uddrag fra min opgave, hvor jeg berører temaet ”Fællesskabets betydning”, som vil blive et vigtigt afsæt i min bog.

Uddrag:

”Sociale og mellemmenneskelige relationer har meget stor betydning for både vores fysiske og mentale sundhed og for vores livskvalitet. Forskningen har længe dokumenteret, at der er en nærmest direkte sammenhæng mellem antal sociale kontakter og et godt fysisk helbred.

Jeg har selv i mit liv søgt fællesskaber ift. at mestre mit liv. Dette kunne være i formelle som uformelle fællesskaber. F.eks. i foreninger, i ungdomsklub, på ”Barndommens gade”, skole/uddannelse, videreuddannelse, kollegafællesskaber, ”tøseklubber” samt arbejdsrelaterede netværk. Disse fællesskaber har være altafgørende for mig og min trivsel og for at jeg er blevet den, jeg er. Jeg har mødt voksne, som har været mine rollemodeller ift. at mestre mit liv med de udfordringer, jeg havde. At indgå i et forpligtende fællesskab, hvor der er trygge relationer og rammer, hvor jeg har haft mulighed for at nære mit lys og ”svømme i livets flod”, har været afgørende for at jeg er der, hvor jeg er. jeg har bygget op undervejs. Desuden har jeg opbygget livslange venskaber op i disse fællesskaber, og fået venner som jeg også kan tale med om de svære ting. Når mørket rammer mig i hverdagen.

Alle mennesker har brug for trygge fællesskaber, og at verden er forudsigelig, meningsfuld og til at håndtere, når det er svært. Det er det levede liv og erfaringerne, vi bliver kloge af og klæder os på til at mestre livet. Som professionel har jeg flere gange mødt børn og unge, der ikke har haft mod, manglede sociale kompetencer eller ikke har haft støtte hjemmefra til at indgå i de traditionelle fællesskaber såsom idrætsklubber, ungdomsklubber eller andre foreningsformer. Det kan være grænseoverskridende for nogle unge selv at skulle tage initiativ til at møde op, og det at de skal  have særlige forudsætninger og kende til de sociale spilleregler, kan ”afskrække” dem. At være en del af et fællesskab skal jo give mening for den enkelte – den unge kan se sig selv i målgruppen samt ift. indhold og form. Hvis ikke så bliver de hjemme bag skærmen eller under dynen, hvilket skaber grobund for mistrivsel og ensomhed.

Den gode trivsel i fællesskabet betyder alt ifølge Psykiatrifonden (konference nov. 2022). Alle har brug for at opleve at høre til, at blive forstået og kunne bidrage til et fællesskab. Selvom vi alle i løbet af livet møder ensomheden, er den svær at tale om. Men første skridt er at dele den med andre. Det betyder også, at vi som samfund må fokusere på at skabe en mangfoldighed af fællesskaber, som de unge kan indgå i, hvor der er plads til forskellighed. Ifølge Aaron Antonovsky, som beskriver livet som en flod, skal vi ikke være bange for floden eller forhindre vores børn og unge i at komme nær den. Vi skal meget hellere give dem mulighed for at lære at svømme i floden. Når vi i fællesskab går nysgerrig og undersøgende til værks, skabes en forbundethed, tillid og tryghed hos de unge samt en følelse af ikke at være alene. At der er plads til alle, uden at skulle præstere.”


”Skattekisten” 🎁

Her kan du finde inspiration, værktøjer, henvisninger mm.

Podcast: 1 % bedre hver dag

Jeg er gæst i denne episode hos Mental Vinder. I denne podcast får du tips til at blive mentalt stærkere som skoleelev, lærer og forælder. Du hører bl.a. om eventyret Den Grimme Ælling, Pippi Langstrømpe, om at køre en tur med it barn, at føle sig følt, nysgerrighed og rislende vand.

Lyt her >> 

Træet som navigationsredskab 🌳

”Træet” – som teamets navigationsredskab, hvor det illustrerer de forskellige faktorer, der spiller ind på, om man lykkes som team. Træet giver ligeledes et samlet overblik over, hvad et teamsamarbejde indeholder, og giver teamet et fælles sprog og et udgangspunkt at tale ud fra, når det skal i gang med at etablere sig som team og lave aftaler vedrørende det interne samarbejde. 

Læs mere her >>


Kommende kurser og arrangementer

“At være teamkoordinator – viden, værktøjer og metoder” – 30 timer

Næste kursus starter i september og løber frem til december. Kurset afholdes i Vejle. 

Læs mere her >>

”Procesledelse – Faciliterende mødeledelse” – 21 timer

Der afholdes 2 kurser i efterår/vinter 2023.  Kurset afholdes i Vejle. 

Læs mere her >>


Jeg ønsker dig en skøn sommerdag ☀️

Tøv ikke med at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. 


De bedste hilsner, 

Lisbet Hauge Jensen
Stjernestunderhauge.dk

Gratis team øvelse

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, modtager du en gratis øvelse, der kan bruges i ethvert team.