Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Stjernestunderhauge v. Lisbet Hauge Jensen
Hægestræde 107100 Vejle
Tlf: 27524708
e-mail: info@stjernestunderhauge.dk
CVR: 38234390
Etableret i 2016
Enkeltmandsvirksomhed, Pædagogisk konsulent, coach og facilitator.

Betaling

Betaling foretages på mit kontonummer 0758 3230196310 – Middelfart Sparekasse.

Beløb fremgår af tilsendt faktura.

Levering 

Arbejdet leveres til den tid, det er aftalt med kunden. Læs i øvrigt afsnittet om fortrydelsesret.

Afbud 

Pædagogiske dage, temadage, foredrag mm.

Ved aflysning af arrangement betales 50 % af arrangementets pris.

Ved flytning af arrangementet til ny dato betales 25 % oveni prisen.

Hvis flytningen kræver yderligere eller ny planlægning, betales en timepris ift. den ekstra forbundne planlægning. Ved aflysning 2-3 dage før arrangementets afvikling betales fuld pris.

Individuelle sessioner

Meddeles senest 24 timer inden sessionen via mail info@stjernestunderhauge.dk eller SMS til mobil: 27524708. Ved for sent afbud betales den fulde pris for den planlagte samtale.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftale om at modtage en tjenesteydelse fra Lisbet Hauge Jensen. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået, hvor du også modtager din ordrebekræftelse.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at du ønsker at fortryde din bestilling af en tjenesteydelse Stjernestunderhauge v. Lisbet Hauge Jensen.

Meddelelsen skal gives skriftligt på mail info@stjernestunderhauge.dk eller ved at ringe på telefon 27524708.

I din meddelelse skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst på denne side.

Anvendelse af fortrydelsesretten, når arbejdet er påbegyndt

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at jeg vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret, dvs. betaling for det antal timer, der er anvendt.

Kurser, workshops og gruppeforløb

Din tilmelding til kurser, workshops og gruppeforløb er gyldig, når du har betalt første rate (eller det fulde beløb). Det sker automatisk ved din tilmelding.

Hvis du fortryder din deltagelse inden 14 dage før arrangementets start, opkræves et administrationsgebyr på 10 % af kursusprisen.

Du kan ikke afmelde dig en workshop, et kursus eller et arrangement, når der er under 14 dage til afviklingen af arrangementet. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt.

Når der er 14 dage eller under til arrangementets start, kan du derfor ikke længere få pengene retur. Betalingen refunderes ikke, selv om du er forhindret i fysisk fremmøde.

Aflysning eller ændringer i arrangementer

Kurser, workshops og arrangementer afvikles på de oplyste tidspunkter.
I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud.
I det tilfælde, at jeg er nødt til at aflyse et arrangement, vil du få det fulde indbetalte beløb retur.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelsen

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte mig på info@stjernestunderhauge.dk

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse.
Derfor bedes du med det samme kontakte mig, hvis du oplever problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, medmindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som jeg efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlig for.

Hvad gør jeg med dine personlige oplysninger

Læs min privatlivspolitik her.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Lisbet på tlf. 27524708 eller mail info@stjernestunderhauge.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk

Standardfortrydelsesformular

Til:

Stjernestunderhauge v. Lisbet Hauge Jensen
Hægestræde 107100 Vejle
Tlf: 27524708

E-mail: info@stjernestunderhauge.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om af følgende tjenesteydelser:

Modtaget den
Dit navn 
Din adresse 
Din underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Dato

Gratis team øvelse

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, modtager du en gratis øvelse, der kan bruges i ethvert team.