Procesledelse

Oplever du som leder, at nogle møder er gode, fyldt med energi, fokuserede og giver resultater, mens andre møder er dårlige, hvor der er løs snak, manglende struktur, frustrationer og småkonflikter?

De dårlige møder skaber ofte uklarhed, utryghed og oplevelse af tidsspilde hos alle mødedeltagerne.

Står du som leder og fornemmer, at der er brug for, at du gør noget, for at jeres møder giver mening samt skaber refleksion og læring?

Er nytænkning af organisationens mødestruktur en vej, du mener, at organisationen skal køre på?

Denne vej kan være at tænke faciliterende mødeledelse fremfor ”traditionel” mødeledelse, hvor fokus er planlægning og organisering, og beslutninger bliver truffet derudfra.

At være faciliterende mødeleder

”Jeg kender en mødefacilitator, som er fantastisk. Han hedder Peter og har styrke og autoritet, så han kan samle deltagernes opmærksomhed i fælles fokus og retning. Han har energi og begejstring, der hele tiden spreder sig ud i rummet i små varme bølger. Han er knivskarp og får hele tiden samlet op og stillet de rigtige spørgsmål. Og så er han modig. Han er ikke bange for at prøve nye mødeformer af og lade folk gøre de ting, de aldrig har prøvet før”

Sådan vælger man den rette mødeform

At facilitere møderne betyder for mig, at mødets form og proces således styres således, at indhold og formål fremmes bedst. Facilitatorens opgave er derfor at styre mødets form ved at bruge mange metoder, små kneb og konstruktive spørgsmål, der giver energi, fremmer mødets retning og sikrer, at målene nås. Facilitatoren lægger rammerne, guider, retter ind, retter til, sætter korte processer i gang, anerkender, opmuntrer, anmoder om bestemte typer indlæg og holder andre tilbage. Hun leder mødet sikkert, så alle mødedeltagerne har medejerskab til de opnåede konklusioner og beslutninger.

Det handler altså ikke om som facilitator at prøve at forudse indholdet, men mere om at vælge den rette form på mødet. Man kan ikke planlægge teammødet 100 %. Ingen møder er ens, og der kan altid ske uforudsete ting, men alligevel er det en god idé at være forberedt for at sikre deltageraktivitet, det rette valg af processer og metoder, at alle kommer til orde, og at der bliver fremdrift på mødet.

For at skabe refleksion, gøre alle aktive under mødet, bringe alles meninger frem, skabe variation, opnå mere energi og ikke mindst for at fordele taletiden er det af stor betydning, at den valgte metode passer til emnet, målet med processen, teamets kultur og proceserfaring.

Den vigtigste rolle på mødet

Rollen som faciliterende mødeleder er nok den vigtigste rolle på et møde. Han er ikke blot et ekstra krydderi, men er kokken, der sammensætter retten med de helt rigtige ingredienser, sørger for smagen af både det sure og søde og ikke mindst sørger for lidt creme på toppen af retten for at skabe den gode stemning.

Kursusforløb for faciliterende mødeledere

Hvis du nu er nysgerrig efter at vide mere om, hvordan jeg kan bidrage til at opkvalificere dine medarbejdere til at varetage facilitatoropgaven til jeres møder så læs endelig videre.

På mine forløb arbejder vi med de 4 grundlæggende områder, som en faciliterende mødeleder skal have viden, færdigheder og kompetencer inden for:

På mine forløb lægger jeg hovedvægt på, at du som deltager får fyldt din værktøjskasse op med metoder, værktøjer, skabeloner og modeller. Dette sker i en kobling med udvalgt og relevant teori. Efter endt kursus er du i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere processer som facilitator.

Forløbet kan enten gennemføres i egen organisation særligt for dine medarbejdere, eller du kan tilmelde et antal medarbejdere til ét kursusforløb hos mig.

Gratis team øvelse

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, modtager du en gratis øvelse, der kan bruges i ethvert team.