Teamudviklingssamtalen – et pædagogisk ledelsesværktøj

For en pædagogisk leder er det altafgørende, at der i organisationen sættes fokus på at skabe en kultur, hvor læring gøres betydningsfuld, og hvor der arbejdes med læring på alle niveauer. Teamstrukturen er ét bud på et samarbejdsfora, der kan understøtte de ansattes læringsmuligheder. Som pædagogisk leder i en teambaseret organisation er det din opgave og dit ansvar at skabe rammer og betingelser for teamsamarbejdet samt løbende at følge op på, hvordan de forskellige teams arbejder og løbende udvikler deres praksis. TUS-samtalen er et værktøj, du som pædagogisk leder kan gøre brug af for at opnå denne indsigt.

Denne artikel kommer med bud på, hvordan du kan planlægge, tilrettelægge og følge op på TUS-samtalen, så den kvalificerer og styrker teamsamarbejdet bedst muligt.

Artiklen er fra Ledelse i Morgen (januar 2021)

Læs hele artiklen her 

Gratis team øvelse

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, modtager du en gratis øvelse, der kan bruges i ethvert team.