Mit CV


• 1989 – 1993

Folkeskolelæreruddannelse fra Århus Fællesseminarium

• 1993 – 1994

Årsvikar på Bråskovgaard Efterskole, Hedensted kommune

• 1995 – 2010

Ansat på Løsning skole i Hedensted kommune som folkeskolelærer

• 2003 – 2004

Praktiklæreruddannelsen på diplomniveau fra Jysk Center for Videregående Uddannelse

• 2006 – 2007

Pædagogisk diplomddannelse fra JCVU med fokus på procesledelse, vejledning og supervision. Afgangsprojekt vedrørende det professionelt teamsamarbejde

• 2007 – 2009

Styrelsesmedlem i Praktiklærerforeningen

• 2007 – 2010

Ansat i kombinationsstilling i Hedensted kommune som delvis pædagogisk konsulent ift. teamsamarbejde og kommunal praktikkoordinator og delvis som lærer på Løsning skole

• 2008 – 2010

Varetaget konsulent- og undervisningsopgaver som freelancer for Læreruddannelsen i Jelling og for Center for Undervisningsmidler og Efter-og Videreuddannelsen i UC Lillebælt (Teamsamarbejde, Praktiklæreruddannelse, Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse mm.)

• 2010 – 2016

Ansat i UC Lillebælt ved Center for Undervisningsmidler (koordinator, undervisning og konsulentopgaver) Løst opgaver både for Videreuddannelsen og for CFU. Konceptudvikler og underviser på henholdsvis ”Teamkoordinatoruddannelsen” og kompetenceudviklingsforløbet ”Læringscentermedarbejderen som vejleder”.

• 2012 – 2013

Proceskonsulentuddannelse ved Attractor i Århus

• 2009 – 2015

Deltaget i følgende kursusforløb hos Attractor (Århus):

  • ”Mødeledelse” (2009)
  • ”Konfliktopløsning” (2010)
  • ”Grafisk Facilitering” (2015)

• 2016 –

Selvstændig pædagogisk konsulent – virksomheden ”Stjernestunderhauge”

• 2016 –

Varetager konsulent- og undervisningsopgaver som freelancer for UC Syd (Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse, Akademiuddannelsen og rekvirerede opgaver)

• 2018 -

Påbegyndt AXEPT`s coach- og kommunikationsuddannelse som ”Organisations- og personcoach”. Uddannelsen afsluttes med en formel eksamen i coaching, der forenes med ICF´s standarder for international certificering.