Min personlige historie


Hele mit liv har kreativitet og at indgå i fællesskaber fyldt meget – både gennem min passion for gymnastik, idræt generelt og håndarbejde. Jeg har altid brændt for at arbejde med mennesker, at arbejde ud fra en kreativ og legende tilgang og at gøre en forskel ved at forstyrre og dermed udvikle både børn og voksne såvel fagligt som personligt. Derfor valgte jeg at uddanne mig som folkeskolelærer. Det har altid været min mission som underviser at skabe læringsrum, hvor der er fokus på både at lære gennem hoved, hænder og hjerte. Derved opstår der ”stjernestunder” og læringsmuligheder både for den enkelte og for fællesskabet.

Udover at undervise eleverne var jeg i min periode som folkeskolelærer også praktiklærer for lærerstuderende, teamkoordinator og underviser på kurser for praktiklærere, hvilket gjorde mig nysgerrig efter at undervise voksne, at arbejde med vejledning og at sætte fokus på det professionelle teamsamarbejde generelt. Derfor valgte jeg at videreuddanne mig, og efterfølgende arbejdede jeg delvist som lærer og kommunal pædagogisk konsulent i Hedensted kommune i 3½ år, inden jeg blev ansat som pædagogisk konsulent ved UC Lillebælt. Ved UC Lillebælt var jeg bl.a. konceptudvikler af og underviser på ”Teamkoordinatoruddannelsen” og på forløbet ”Læringscentermedarbejderen som vejleder”. I denne periode i mit arbejdsliv blev jeg mere og mere optaget af det at facilitere processer både som underviser, vejleder og konsulent, og det medførte, at jeg blev uddannet proceskonsulent.

Efter 6 år ved UC Lillebælt opstod der hos mig en drøm om og længsel efter målrettet at bringe min kreativitet yderligere i spil, at ildsjælen i mig fik bedre vilkår samt at arbejde med det, der giver mig energi, livsglæde og arbejdsglæde. Derfor valgte jeg at blive selvstændig, med al det nye, det medførte. Jeg satte mig et mål, at jeg skulle afprøve mit nye arbejdsliv som selvstændig i to år og derefter gøre status, og nu efter kun lidt over et år kan jeg allerede sige, at jeg elsker mit arbejde som selvstændig, og at jeg er så heldig, at der er efterspørgsel efter det særlige, som jeg tilbyder.

”Uanset hvad man arbejder med, handler det om at få det til at svæve, sådan at det, man laver bliver båret af noget, der er større end arbejdet selv. Det er et godt udgangspunkt at tænke sådan, når man vil skabe noget”. (Bodil Jørgensen – ”En rejse gennem bly og græs”)

Som pædagogisk konsulent arbejder jeg i praksis både som underviser, facilitator, vejleder/ coach, sparringspartner og som proceskonsulent. Teoretisk tager jeg afsæt i den systemiske tilgang, men arbejder også ud fra andre tilgange, hvor det giver mening og fremmer processen og læringen. Jeg vægter desuden højt at kombinere teori og praksis, at have fokus på deltagernes læring og på overførselsværdien til deltagernes egen verden. Det betyder, at jeg løbende afstemmer, justerer og ændrer kurs, når det er hjælpsomt for processen, for at der skabes tilpas forstyrrelse og for at sikre, at det vi gør sammen, giver mening.

Følgende begreber og nøgleord er kendetegnende for mig og min praksis som underviser, proceskonsulent og facilitator: Anerkendende kommunikation, samarbejde, trygge relationer, nysgerrighed, refleksion, forskellighed som en styrke, motivation, vilje, mening, ”fejltastisk frem for fantastisk”, humor, kreativitet, leg, langsommelighed, ordentlighed og rummelighed.

Har ligeledes udfordret mig selv og fulgt en drøm ved at skrive en bog om teamsamarbejde for forlaget Dafolo. Bogen er skrevet ud fra min mangeårige rejse ud i ”teamsamarbejdets land” både som menigt teammedlem, som teamkoordinator og som pædagogisk konsulent. Bogen udkommer i efteråret 2019.