Jeg tilbyder


Som underviser, facilitator, vejleder/coach og proceskonsulent tilbyder jeg ydelser i form af undervisningsforløb, workshops, temadage, kurser, foredrag, pædagogiske dage, indlæg på konferencer, vejledningsforløb, aktionslæringsforløb, ledelsessparring samt individuelle læringssamtaler / coaching.

Mål og indhold aftales i et tæt samarbejde og ”skræddersys” ud fra jeres ønsker, behov og kultur. Alle forløb er praksisrettede, hvilket vil sige, at der kobles tæt mellem teori og praksis, og at der afprøves udvalgte værktøjer og metoder i praksis. Forløbet kan være af både kortere og længere varighed.

Mine arbejdsfelter er følgende: