Hvad gør corona ved dig, og hvad gør du ved corona?

Jeg tilbyder læringssamtaler, hvor du får mulighed for at stoppe op og sætte fokus på dit liv - såvel arbejdsmæssigt som privat. Om det giver dig mening, trivsel og livskvalitet.

Læs nærmere her.

Stjernestunderhauge


”Stjernestunderhauge” er en pædagogisk konsulentvirksomhed, som jeg oprettede i december 2016 på baggrund af min store interesse for og nysgerrighed efter, som pædagogisk konsulent og underviser, at arbejde med at skabe rum for meningsfuld læring. At sætte læreprocesser i gang som både er udviklingsorienterede, handlingsorienterede og ikke mindst koblet til egen praksis. Min vigtigste mission er derfor at være med til at udvikle, styrke og forankre praksis for enkeltpersoner og i organisationer både på medarbejder-, team-, organisations- og ledelsesniveau.

Navnet ”Stjernestunder” fik jeg idéen til, da jeg var på et kursus, hvor jeg skulle sætte et ord på min vigtigste opgave som konsulent. Ved som konsulent at rette opmærksomheden på de gode øjeblikke, på samtalens muligheder og på mødet mellem mennesker, sker der noget nyt og anderledes. Der opstår stjernestunder, som giver arbejdsglæde og skaber læring.

Det kræver imidlertid nysgerrighed, mod og tryghed at være en del af en lærings- og forandringsproces samt at udvikle egne kompetencer. Som underviser, proceskonsulent, vejleder/coach og medskaber af et professionelt lærings- og kompetenceudviklingsforløb er det min opgave at skabe rammerne for deltagerinvolvering, dialogbaseret kommunikation, samarbejde, kreativitet og motivation. At skabe et trygt læringsmiljø, der bygger på de gode relationer og derved giver læringsmulighederne optimale vilkår for alle.

"Hvis man venter for længe med at tage det næste skridt, risikerer man at leve resten af livet på ét ben"

Kinesisk ordsprog