"De Bonos Tænkehatte"


Mål

Processbeskrivelse

  1. Der vælges en procesleder og en observatør
  2. Proceslederen leder teamet igennem de forskellige hattefarver, ca. 5 min ved hver hat.
  3. Ved hver hattefarves noteres, hvad teamet har snakket om.
  4. På baggrund af de tanker, som er fremkommet under besøget hos de forskellige hatte, undersøger proceslederen muligheden for konsensus i teamet.

Fokuspunkter for observatøren:

Beskrivelse af hattene

Hvid hat

Data, fakta og kendsgerninger:
Alle faktuelle ting vedr. sagen/projektet bliver diskuteret

Rød hat

Følelser og intuition:
Hvilke fornemmelse og følelser har vi hver især, når vi
tænker på sagen/ projektet?

Gul hat

Det gode og vellykkede:
Hvilke åbenbare fordele og muligheder ser vi i sagen/projektet?
Hvad er det bedste , der kan ske?
Hvilke visioner og håb har vi hver især i forhold til sagen/projektet?

Sort hat

Fejl, mangler og fiaskoer:
Hvad kan gå galt?
Hvad er det værste, der kan ske?
Hvad bekymrer hver især i relation til sagen/projektet?

Grøn hat

Kreativitet, alternativer, nye ideer:
Hvad ville være det mest kreative at gøre i projektet?
Hvilke muligheder og gevinster ville det give

Blå hat

Overblik, opsamling og handling:
Hvad har vi tænkt og hvad mangler vi at tænke?
Hvad er vi brændt inde med?
Hvad er næste skridt?
Hvad kan vi allerede gå i gang med?
Hvor og hvad ligger i fremtiden?

I nogle tilfælde kan det være en rigtig god ide at bevæge sig fysisk fra et sted til et andet – altså at placere de forskellige ’hatte-farver’ forskellige steder i rummet